Training‎ > ‎

Asistenta sociala a copilului si familiei - dezvoltarea unor abilitati si practici de lucru eficiente


Acest curs este destinat dezvoltării profesionale a specialiștilor din domeniile domeniul social/ protecția copilului și a familiei, și a persoanelor vârstnice (lucrători sociali, asistenți sociali, animatori sociali, etc.)

Cursul răspunde nevoii de formare continuă a specialiștilor  care oferă servicii în domeniul asistenței sociale conforme standardelor minime obligatorii aplicabile pentru fiecare segment de activitate.

Standard privind formarea inițială și continuă a personalului:

„În vederea îmbunătățirii cunoștințelor, abilitaților și deprinderilor privind satisfacerea nevoilor copiilor si familiilor acestora, fiecare angajat al CZ, inclusiv coordonatorul acestuia, beneficiază de cel puțin 42 de ore pe an de formare continua în domeniul protecției copilului sau domenii conexe/interdisciplinare, asigurate din bugetul angajatorului.”

De asemenea, aceste cursuri răspund nevoii de formare profesională continuă a asistenților sociali, membri ai Colegiului Național al asistenților Sociali din România.

Art. 6. (1) Membrii Colegiului sunt obligați să realizeze numărul anual de credite de formare profesională continuă, acesta fiind de minim 10 credite profesionale pentru fiecare an de practică în profesie, indiferent de treapta de competență profesională. (Hotararea nr. 19 din 30 martie 2013)

Competente dobândite:

-          Comunicarea interpersonală

-          Comunicarea interactive

-          Lucrul în echipa multidisciplinară

-          Definirea situațiilor de risc pentru copii / tineri

-          Urmărirea respectării drepturilor și intereselor beneficiarului

-          Dezvoltarea personală și formarea profesională continuă

-          Furnizarea unor servicii specializate în concordanță cu standardele în viguare

Conditii minime de înscriere:

Pentru înscrierea la program este necesară absolvirea cel puțin a cursurilor învățământului general minim obligatoriu (8 clase) si actele necesare inscrierii (copie buletin, copie certificat nastere, copie certificat casatorie, ultimul act de studiu- copie)

Durata cursului: 6 module a câte 7 ore fiecare= 42 ore de formare

Taxa este de 500 RON / cursant
 
- include: accesul la curs; clipboard si pix; consumatie pe parcursul pauzelor; mesele de pranz; certificate de participare cu/fara credite. 

Descarca fisa de inscriere: click aici

Pentru mai multe informatii va rugam sa ne contactati:

persoane de contact: Denisa Iordache; Telefon: 0234/585658; Email: secretariat@fsc.ro 

Comments