News‎ > ‎

Seminarul Rolul societății civile și al autoritaților în promovarea și implementarea egalității de șanse și de gen

postat 24 aug. 2015, 06:08 de Ionut Chirita
În data de 22 iulie 2015, la Hotel Dumbrava din Bacau s-a desfasurat seminarului “Rolul societății civile și al autoritaților în promovarea și implementarea egalității de șanse și de gen” organizat de către Asociația Four Change București în parteneriat cu Fundația de Sprjin Comunitar Bacău. Scopul întâlnirii a fost de a identifica principalele aspecte legate de egalitatea de șanse și de gen acordată femeilor din România si modalitățile de promovare a acestor principii.

Statisticile naționale arată că femeile din România se confruntă cu discriminare de gen, atât din punct de vedere al locului pe care îl ocupă în familie și la serviciu, cât și din punct de vedere al câștigului salarial, puterii de decizie, timpului liber disponibil și al sănătății. Mai mult, România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește egalitatea de șanse între femei și bărbați;

Deoarece societatea civilă și autoritățile publice joacă un rol esențial în susținerea principiului egalității de șanse, precum și în promovarea femeilor în societate, prin intermediul proiectelor pe care le derulează și a exemplelor de bună practică pe care le pot oferi, seminarul de miercuri s-a adresat în special reprezentanților acestor instituții. Peste 50 de reprezentanți ai APL-urilor din intreg județul Bacău și ai principalelor ONG-uri din Bacău au dezbătut aspecte statistice și situații concrete legate de discriminarea de gen în Romania. Au fost prezentate aspectele teoretice legate de discriminare, prevederi legislative, instituțiile publice și prerogativele acestora în domeniu, dar și rolul societății civile și a membrilor comunității pentru combaterea acestui fenomen.

Concluziile au fost că discriminarea de gen este în continuare mult mai prezentă și mai acută în zonele rurale și în comunitățile mai puțin dezvoltate unde femeia este vazută în continuare ca principala responsabilă pentru treburile gospodărești și mai puțin ca un factor activ în comunitate. Valorile egalității de gen sunt mult mai bine promovate și cultivate în marile companii multinaționale, însă, în ultimul timp, se constată și o dezvoltare tot mai accentuată a acestui principiu și în instituțiile publice, chiar și în domeniile de activitate considerate până acum exclusiv masculine (gen armată, poliție, jandarmerie etc.).

Egalitatea de gen trebuie cultivată încă din sânul familiei pentru a deveni o valoare bine înrădăcinată în mentalul colectiv, iar tinerii și copiii trebuie să regăsească această valoare în propriile familii și in instituțiile școlare pentru a învăța să creadă în ea și să o aplice ca viitori adulți.

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului ” EVA – Evolutie Valoare Antreprenoriat pentru femei pe piața muncii”, cofinanţat de Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeste în oameni, Axa prioritară 6 “Promovarea incluziunii sociale”.
Comments