Calendarul rundei de finantare


-         23 iunie – 28 iulie - Runda de finanțare organizată de Parteneri pentru Organizații:

§  23 iunie - Lansarea rundei de finanțare;

§  23 iunie – 13 iulie - Caravană în mediul rural pentru promovarea rundei de finanțare  (inclusiv training ONG) și colectarea aplicațiilor din teritoriu a organizațiilor;

§  13 iulie – Termenul limita pentru depunerea aplicațiilor (ora 16:00)

§  14 iulie - 21 iulie* - Jurizarea proiectelor organizațiilor de către Parteneri;

§  22 iulie - Trimiterea listei scurte a proiectelor finaliste către Fundația Vodafone România;

§    25 - 29 iulie – Vizite pe teren si alegerea proiectelor care vor primi finanțare în cadrul programului;

-         29 iulie - 1 august - Refacerea de catre Organizații a proiectelor conform modificarilor solicitate de Partener (buget, calendar activitați etc.).

-         2 august - Anunțarea proiectelor castigatoare de catre Parteneri si de catre Fundație

-         2 - 8 august  - Semnarea contractelor de finanțare.

-    8 august 2016 – 31 mai 2017 - Derularea Proiectelor (durată stabilită în funcție de tipologia proiectului; durata maxima 10 luni).

Partenerii pot decide oricând modificarea calendarului rundei de finanțare, precum și încetarea sau suspendarea acesteia, prin înștiințare scrisă, în prealabil.

* cu rosu sunt marcate modificarile fata de calendarul initial
Comments