Programe‎ > ‎

Proiectul „ŞANSA - Sprijin pentru autocunoaştere şi autodepăşire a situaţiei de vulnerabilitate”, ID 142962

Obiectivul general al proiectului este facilitarea accesului la ocupare şi informare pentru 1140 de persoane din 3 regiuni: Bucureşti - Ilfov, Sud - Est şi Nord – Est, în vederea combaterii excluziunii sociale şi marginalizării persoanelor vulnerabile din cele 3 regiuni metionate.

 

GRUPUL ŢINTA este format din:

·         20 de angajaţi

·         54 de familii cu peste 2 copii

·         20 de familii monoparentale

·         70 de femei

·         30 de manageri

·         356 de persoane cu dizabilităţi

·         272 de persoane de etnie romă

·         50 de persoane angajate a administraţiei publice locale

·         10 de persoane a Centrelor de Incluziune Socială

·         100 de persoane din organizaţiile societăţii civile

·         68 de tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului

·         40 de voluntari

·         50 de persoane angajate a agenţiilor publice/private care furnizează servicii sociale şi de ocupare grupurilor vulnerabile

 

Activităţile proiectului dedicate grupului ţintă:

·         9 sesiuni de informare privind activităţile şi obiectivele proiectului (3 sesiuni/regiune)

·         30 de măsuri/intervenţii în cele 3 regiuni, vor fi organizate cel puţin 6 focus grupuri, vor fi aplicate cel puţin 150 de chestionare beneficiarilor de măsuri, vor fi intervievaţi cel puţin 50 de actori implicaţi în implementarea măsurilor (autorităţi, firme, ONG-uri) pentru realizarea unui Studiu regional privind discriminarea.

·         840 persoane vor beneficia de 18 ore de informare şi consiliere de grup care vor fi furnizate în cadrul unor sesiuni în grup

·         56 de sesiuni de informare şi consiliere profesională în cadrul cărora participanţii vor afla informaţii despre piaţa muncii şi evoluţia ocupaţilor, evaluarea şi autoevaluarea personalităţii, dezvoltarea abilităţii şi încrederii în sine, în vederea luării de către acestea a deciziei privind propria carieră, autocunoaşterea personală, stabilirea obiectivelor profesionale privind cariera, identificarea şi planificare etapelor privind obiectivele persoanele, dezvoltarea abilităţilor şi încrederii în sine, metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă

·         30 sesiuni de cursuri:

-          Bucureşti - Ilfov - 260 persoane: Lucrător în comerţ - nivel 1; Îngrijitoare Bătrâni la Domiciliu - nivel 1; Confenctioner asamblor articole textile - nivel 1; Tehnician Maseur - nivel 3.

-Nord – Est - 260 de persoane: Florar–decorator – cod COR 6002013, nivel 1; Lucrător comercial cod COR 522303, nivel 1; Lucrător în cultura plantelor (agricultor) - cod COR 611101; Ospătar (chelner) cod COR 513102.

-          Sud – Est - 260 persoane: Lucrător instalator pentru construcţii - nivel 1; Lucrător în comerţ - nivel 1; Îngrijitoare Bătrâni la Domiciliu - nivel 1; Frizer - nivel 1; Tehnician Maseur - nivel 3.

·         Vor fi organizate 30 de seminarii de 4 ore fiecare (10 sesiuni/regiune) privind implicarea civică şi conduită responsabilă în societate. Cel puţin 50% din participanţii la curs (390 persoane) vor participa la seminarii.

·         6 evenimente regionale de informare adresate Grupului Ţintă, personalului organizaţiilor societăţii civile şi voluntari, personal al administraţiei publice locale, personal al centrelor de incluziune socială, personal al agenţiilor private şi publice care furnizează servicii sociale şi de ocupare grupurilor vulnerabile, managerilor, care vor fi informaţi cu privire la rezultatele studiului, angajabilitatea persoanelor dezavantajate social şi potenţialul acestora.

·         Concurs de premii privind cele mai bune mini proiecte pentru comunitate. Sunt aşteptate cel puţin 100 de mini proiecte realizate de Grupul Ţintă

 

Beneficii pentru grupul ţintă:

·         780 de persoane cu abilităţi şi competenţe crescute pentru piaţa muncii, 780 de persoane cu şanse mai mari la angajare, 780 de persoane mai capabile să îşi găsească un loc de muncă

·         Realizarea unui studiu care propune să analizeze din perspectiva măsurilor antidiscriminare adresate grupurilor vulnerabile, care sunt acţiunile/intervenţiile care au cel mai mare impact la nivelul persoanelor cu risc de excluziune dar şi la nivelul comunităţii din care provind şi al societăţii în general.

·         Realizarea unui Ghid de intervenţie, care va menţiona propunerile privind măsurile de combatere a discriminării la angajare ce va diseminat la nivel naţional în rândul autorităţilor publice şi ONG care lucrează cu persoane defavorizate şi va constitui punctul de plecare pentru Campania de conştientizare

·         Grupul ţintă va dobândi competenţele de pregătire a CV-ului şi a scrisorii de intenţie pentru angajare

·         Cele mai bune 30 de mini proiecte vor fi premiate cu 2000 RON.

·         Grupul Ţintă va fi informat şi va conştientiza drepturile pe care le au ca cetăţeni, cu referinţă asupra situaţiilor privind discriminarea, efectele unor conduite care aduc un prejudiciu societăţii, impactul pe care îl poate avea implicarea civică şi prezentarea unor proiecte realizate de către grupuri asemanatare de succes în alte comunităţi din România

·         Cel puţin 100 de persoane capabile de a pune în practică ideile de proiect şi de a deveni membrii activi în comunitate

Proiectul este implementat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Secor 6 în parteneriat cu Asociaţia Four Change, SC Centrul de Consultanţă şi Studii Europene SRL, Fundaţia de Sprijin Comunitar Bacău

 

Contact:

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6,

Str. Cernişoara nr.38-40, sector 6,

Bucureşti, cod: 061019

Tel.: 021 745 72 37

Fax: 021 745 62 29
Abilitățile primează dizabilităților! Curs de calificare în meseria de ospătar


Atunci când ești persoană cu dizabilități, lupta de a îți construi o viață normală sau cât mai aproape de aceasta devine, în cele mai multe dintre cazuri, o lecție de viață remarcabilă. O lecție de viață și o luptă nu doar cu dizabilitatea însăși ci și cu stereotipurile și dificultățile de integrare în muncă.

După mulți ani de dezbateri pe această temă, integrarea persoanelor cu dizabilități pe piața forței de muncă din România este, în continuare, o luptă cu morile de vânt. Și asta nu doar pentru faptul că angajatorii români sunt extrem de sceptici atunci când vine vorba de angajarea acestora ci poate și pentru faptul că statul român nu a reușit încă să proiecteze și să pună în aplicare politici și legi coerente care să își demonstreze eficiența și aplicabilitatea.

Într-un astfel de context, a reuși să îți transformi dizabilitatea într-o abilitate în vederea angajării este mai degrabă o luptă personală și mai puțin una partenerială de tipul angajat – angajator.

Proiectul ȘANSA-Sprijin pentru autocunoaștere și autodepășire a situației de vulnerabilitate vine însă în adresarea acestei nevoi prin organizarea de cursuri de calificare care vin în sprijinul unui acces mai facil al persoanelor vulnerabile pe piața forței de muncă.

Astfel, 22 de persoane cu dizabilități participă în prezent la cursul de calificare în meseria de ospătar derulat la Bacău de Fundația de Sprijin Comunitar Bacău.
Alcătuit din 720 de ore de formare (teoretică și mai ales practică), cursul contribuie la dobândirea de cunoștințe și la dezvoltarea unui set de abilități și deprinderi necesare pentru exercitarea meseriei de ospătar.

Astfel, participanții au oportunitatea de a învăța despre: întreţinerea şi păstrarea obiectelor de servire; tehnica servirii diferitelor tipuri de mese; principalele reguli de servire şi de protocol; modalitatea de primire a clienților; rolul și sarcinile ospătarului/barmanului precum și rolurile personalului cu care relaționează la locul de muncă; modul de întreținere și manipulare a obiectelor de servire; diversitatea sistemelor de servire; modalitățile de a face recomandări clienților; tehnicile de servire pentru diferite tipuri de preparate (gustări, lichide, din pește, deserturi etc.); debarasarea meselor etc.

În urma parcurgerii programului de formare și beneficiind de atenție dedicată și tehnici de formare adaptate nevoilor acestora, cele 22 de persoane cu dizabilități vor putea răspunde  exigenţelor clienţilor pentru revenirea acestora în restaurant, prin tehnici de profesionale de prezentare şi servire a preparatelor culinare, băuturilor şi altor produse comestibile. Totodată ei vor putea îndeplinirea cu succes rolul de primire, de stabilirea a relaţiei, de servire şi asistarea a clienților la plecarea acestora din restaurant.


foto prelucrata


********************************************
Cursul este derulat de Fundația de Sprijin Comunitar Bacău în cadrul Proiectului „ȘANSA-Sprijin pentru autocunoaștere și autodepășire a situației de vulnerabilitate” (POSDRU/165/6.2/S/142962) co-finanțat de Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investește în oameni, Axa prioritară 6 “Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenție DMI 6.2 ”Imbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii”.

Proiectul are o durată de 18 luni si este implementat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Secor 6 în parteneriat cu Asociația Four Change, SC Centrul de Consultanță și Studii Europene SRL și Fundația de Sprijin Comunitar Bacău.

Obiectivul general al proiectului este facilitarea accesului la ocupare și informare pentru 1140 de persoane din 3 regiuni: București – Ilfov, Sud – Est și Nord – Est, în vederea combaterii excluziunii sociale și marginalizării persoanelor vulnerabile din cele 3 regiuni menționate.Comunicat de presa 

O noua serie de absolventi ai cursurilor de calificare din programul Sansa

Luna martie este o luna plina de emotii pentru aproximativ 110 persoane din judetul Bacau, inscrise in cadrul cursurilor de calificare din programul ”Sansa - Sprijin pentru autocunoastere si autodepasire a situatiei de vulnerabilitate”. Acestia au urmat timp de mai multe luni (in functie de tipul cursului), sesiunile de teorie si practica in meseriile de lucrator in comert, ospatar, florar decorator  si agricultor. Cursurile s-au finalizat la sfarsitul lunii februarie pentru lucrator in comert si florar, iar pe 3, respectiv 6 martie pentru agricultor si  ospatar.

Pentru absolventii cursului de lucrator in comert emotiile s-au risipit deja, deoarece acestia au sustinut examenul in zilele de 9 si 10 martie. Din cei 26 de cursanti inscrisi initial, doar 22 s-au simtit suficient de pregatiti pentru a sustine examenul, pe care l-au luat cu brio. Examenul a avut atat o proba teoretica cat si una practica, probe in cadrul carora cursantii au dovedit ca si-au insusit tenhicile de vanzare, de relationare cu clientii, de completare a actelor specifice etc. Toti participantii la examen au demonstrat ca au invatat temeinic pe perioada cursului, mai ales din sesiunile de practica desfasurate in cadrul unui mare supermarket local.

Dorinel S. este din comuna Corbasca si este unul dintre proaspetii absolventi ai cursului de lucrator in comert. Spune ca s-a inscris la acest curs cu speranta ca va avea o sansa in plus la angajare. ”Am 47 de ani si am incercat multe meserii in viata mea. Am lucrat in multe locuri si mi-a placut mereu sa invat sa fac ceva. La varsta mea este greu sa-ti gasesti de munca mai ales daca nu ai nici calificare. Am venit la curs ca sa invat o meserie mai buna, sa am o diploma cu care apoi sa incerc sa-mi gasesc ceva de munca. Sunt dispus chiar sa fac si naveta la Bacau pentru ca la noi in comuna cam greu cu angajarile in domeniul comertului!”, declara proaspatul absolvent.

Pentru ceilalti beneficiari ai programului, emotiile examenului final abia de acum incep. Viitorii florari vor fi examinati in zilele de 11 si 12 martie, in timp ce agricultorii vor avea examenul final pe 16-17 martie, iar cursantii in meseria de ospatar, pe 19 si 20.COMUNICAT DE PRESĂ

Situaţia persoanelor dezavantajate in mediul rural, la limita sărăciei

Peste 95% dintre persoanele care aparţin unor categorii sociale marginalizate sau excluse social se confruntă cu dificultăţi semnificative în găsirea şi păstrarea unui loc de muncă. Totodată, angajatorii evită integrarea pe piaţa forţei de muncă a persoanelor marginalizate social, de teama productivităţii reduse sau a lipsei de informaţii.

 Peste 50 de reprezentanţi ai autorităţilor locale din judeţul Bacău, ONG-uri, voluntari si angajatori s-au întâlnit joi, 12 februarie 2015 pentru a discuta situaţia pe piaţa forţei de munca a persoanelor dezavantajate social, precum si accesul acestora la angajare.

La întâlnire au participat reprezentanţi ai Centrul pentru Dezvoltarea Deprinderilor de Viață Independentă din cadrul DGASPC Bacău, reprezentanţi ai Penitenciarul pentru Tineri Bacău, precum si numeroase ONG-uri implicate activ in lucrul cu persoanele dezavantajate, printre care persoane cu dizabilităţi, persoane de etnie roma, tineri care au părăsit centrul de plasament, etc.

 In cadrul întâlniri a fost prezentat Studiul „ŞANSA la angajare - Ghid de intervenţie privind măsurile de creştere a gradului de ocupare şi de combatere a discriminării la angajare, în rândul persoanelor care se află în situaţii de dificultate, marginalizare sau excluziune socială”. Concluziile studiului scot în evidență dificultăţile pe care le întâmpină persoanele marginalizate social în identificarea şi păstrarea unui loc de muncă, precum şi situaţiile de discriminare la care sunt supuse acestea. Studiul ŞANSA la angajare poate fi accesat aiciComunicat de presa

Măsuri multe – efecte puține !

Persoanele în nevoie așteaptă politici pe termen lung pentru accesul pe piața muncii

Ghidul de interventie – ŞANSA la angajare lansat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 (DGASPC Sector 6) in 11 Decembrie 2014 realizează o radiografie a măsurilor (legislație ți proiecte cu fonduri europene) adresate persoanelor vulnerabile și efectele acestora în domeniul social și pe piața muncii.

 Concluziile studiului scot în evidență:

  • In pofida proiectelor europene și măsurilor legislative adresate grupurilor vulnerabile șomajul a crescut în anul 2014 cu 18% fata de anul 2012
  • La persoanele cu dizabilităţi şi a persoanele de etnie romă se observa cel mai scăzut ritm de accesibilitate pe piața muncii și cel mai mare nivel discrimanare din partea potențialilor angajatori și lucrători
  • Nivelul de discriminare scade sub 10% odată ce aceste persoane sunt angajate
  • Impactul măsurilor de consiliere pe piața muncii nu este perceput de către beneficiari deoarece lipsa locurilor de muncă diminuează semnificativ ajutorul primit pentru cautarea unui loc de muncă.
  • Orientarea către servicii este blocată, in special la nivel rural

Este nevoie de:

-          Măsuri de suport personalizate şi integrate pentru toate persoanele in nevoie

-          Cresterea rolului sindicatelor în combaterea discriminării celor mai vulnerabili

-          Sensibilizarea patronatelor, a angajatorilor și a autorităţilor, cu provire la măsurile active de ocupare

-          Modernizarea programelor de calificare

Ghidul poate fi descarcat AICI

Ghidul de interventie este realizat in cadrul proiectului proiectului SANSA – Sprijin pentru autocunoastere și autodepăsire a situației de vulnerabilitate implementat de catre Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector în parteneriat cu Asociaţia Four Change, SC Centrul de Consultanţă şi Studii Europene SRL şi Fundaţia de Sprijin Comunitar Bacău. Proiectul este implementat prin intermediul unei finanţări nerambursabile acordată din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, axa prioritară 6 “Promovarea incluziunii sociale”, domeniul major de intervenţie 6.2 “Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”.

Contact:

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Secor 6,

Str. Cernisoara nr.38-40, sector 6, Bucuresti,

Tel.: 021 745 72 37


Cursul de lucrător în cultura plantelor (agricultor) continua si in luna Noiembrie

20140924_102728In luna noiembrie continua cursul de lucrător în cultura plantelor (agricultor) in judetul Bacau.

 Cursul este organizat la sediul FSC, partener in cadrul proiectului si are o programa curriculara structurata pe 360 ore din care 120 teorie si 240 practica, dupa cum urmeaza: comunicare si lucru in echipa (10 ore teorie si 20 ore practica), dezvoltare personala si organizarea muncii (20 ore teorie si 40 ore practica), tehnologia meseriei (90 ore teorie si 180 ore practica)

Participantii la curs vor studia notiuni referitor la: comunicare,  comunicarea in echipa, forme de comunicare, bariere in comunicarea cu anumite tipologii de persoane, dezvoltare personala, igiena şi securitatea muncii, organizarea locului de muncă, satisfacerea cerinţelor clienţilor, factori climatici si edafici, pregatirea solurilor si infiintarea culturilor, intretinerea si recoltare culturilor,

depozitarea si valorificarea productiei vegetale, recunoasterea agregatelor si instalatiilor folosite in agricultura, intreprinderea si mediul extern, elemente de ecologie, ingrijirea si recoltarea culturilor de camp, infiintarea, ingrijirea si recoltarea culturilor legumicole, infiintarea, ingrijirea si recoltarea culturilor floricole, ingrijirea speciilor pomicole si recoltarea fructelor si ingrijirea vitei de vie si recoltarea strugurilor

Metodele de predare folosite in cadrul cursului sunt interactive si adaptate profilului grupului tinta, imbinand elementele de teorie cu pregatirea practica, si se concentreaza pe aprofundarea cunostintelor în domeniul comertului si serviciilor.

Participantii la curs vor dobandi competente printre care si: cunostinte temeinice in comunicarea la locul  de munca si lucrul in echipa, vor fi in masura sa aplice in practica cunostintele dobandite, sa dobandeasca deprinderea de a-si organiza in mod eficient activitatea, sa cunoasca si sa respecte normele de igiena, PSI si legislatia cu privire activitatea desfasurata, sa dobandeasca cunostinte cu privire la tehnologia meseriei, aprofundand urmatoarele domenii: aprovizionarea cu materii prime şi materiale specifice, precum si alte atributii specifice meseriei de agricultor.


Sesiunile de informare si consiliere – un real ajutor pentru persoanele in cautarea unui loc de munca

curs florar (1)Anul 2014 a inregistrat noi cresteri ale somajului in judetul Bacau. Rata somajului in luna Iunie 2014 a fost conform AJOFM Bacau peste media inregistrata la nivel national. Astfel peste 14.000 de persoane sunt inregistrate ca someri, ceea ce reprezinta 6.16% din totalul populatiei. In luna septembrie datele arata cresterea somajului la peste 15.000 de persoane in judetul Bacau si implicit noi persoane care au nevoie de asistenta in procesul de re-angajare.

In acest context sesiunile de informare, consiliere si orientare profesionala oferite de catre Fundatia de Sprijin Comunitar Bacau la complex Levisticum sunt de real ajutor pentru persoanele inscrise in proiectul SANSA – Sprijin pentru autocunoastere si auto depasire a situatiei de vulnerabilitate.

Cele 42 de persoane participante la sesiunile de informare din cadrul proiectului SANSA beneficiaza timp de 18 ore de consiliere de specialitate in vederea gasirii mai usor a  unui loc de munca. Cu ajutorul chestionarele si testelor completate de catre participanti se contureaza o imagine clara asupra traseului profesional al acestora pana la data participarii la sesiune, nivelului educational, nivelului competentelor si calificarilor acestora dar si a aptitudinilor si intereselor lor. Instrumentele de evaluare a competentelor ofera informatii despre angajatorii anteriori, studiile absolvite, competentele personale dobandite pe parcursul vietii. Instrumentul de evaluare a aptitudinilor indica aptitudiniile de invatare, verbale, numerice, reprezentare spatiala, de a lucra cu documente, coordonare ochi mana, dexteritatea manuala si dextaritatea digitala. Etapa de consiliere reprezinta prima etapa a sprijinului acordat de FSC pentru peste 400 de beneficiari din judetul Bacau. Pe baza acestor evaluari expertii in consiliere vor indruma persoanele catre cursurile de calificare adaptate profilului personal si profesional al acestora.


Cursurile SANSA continua in luna noiembrie in Bacau

IMAG4090 In luna noiembrie 2014 Fundatia de Sprijin Comunitar Bacau a continuat cursurile de calificare destinate persoanelor din grupurile vulnerabile: lucrator in comert, agricultor, florar/decorator.

Au fost recrutate 23 de persoane, dintre care 9 sunt persoane cu dezabilitati si restul persoanelor sunt de etnie roma, din localitatile: Corbasca, Blagesti, Traian, Buhusi si Bacau.

Au fost consiliate 31 de persoane dintre care 8 au fost au recrutate in luna octombrie. Toti participantii recrutati vor demara o serie de cursuri incepand cu 4 decembrie, respectiv lucrator in comert, agricultor, florar/decorator. Pe 3 decembrie va demara si cursul de ospatar.

Recrutarea grupului tinta se face din comunitatile din care participantii fac parte, expertii deplansandu-se in comunitatile in care exista o reala nevoie de calificare identificata atat de parteneri cat si de Autoritatile locale.

Persoanele interesate pot solicita mai multe informatii la sediul Fundatiei de Sprijin Comunitar Bacau: str. Marasti nr.32 Bis, Bacau, tel 0234 585 658.

Proiectul „ŞANSA-Sprijin pentru autocunoaştere şi autodepăşire a situaţiei de vulnerabilitate” este co-finanţat de Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni, Axa prioritara 6 “Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de interventie DMI 6.2 ” Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”, are o durata de 18 luni Proiectul este implementat de Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Secor 6 în parteneriat cu Asociatia Four Change, SC Centrul de Consultanta si Studii Europene SRL, Fundatia de Sprijin Comunitar Bacau.


35 de persoane din Buhusi au participat la sesiuni de informare si consiliere profesionala

poza 12

poza13 
15 septembrie, Bacau. 35 de persoane din Buhusi, judetul Bacau, au participat la sesiuni de informare si consiliere organizate la nivel local.

 Participantii, preponderent inactivi pe piata fortei de munca, au beneficiat de 18 ore de informare si consiliere de grup, unde au aflat informatii despre piata muncii si evolutia ocupatilor in regiunea de Nord Est si in judetul Bacau, evaluarea si autoevaluarea personalitatii, dezvoltarea abilitatii si increderii in sine in vederea luarii de decizii privind propria cariera.

De asemenea, participantii au fost incurajati sa isi dezvolte abilitati privind autocunoasterea personala, sa isi stabileasca obiective profesionale privind cariera, precum si sa identifice si planifice etapelor privind obiectivele persoanele, dezvoltarea abilitatilor si increderii in sine. Un punct critic al sesiunilor de informare a fost cel reprezentat de lipsa locurile de munca din regiune si metodele si tehnici ce pot fi aplicate pentru cautarea unui loc de munca.

Mai mult, in urma sesiunilor de informare si consiliere, cele 35 de persoane participante, au dobandit competentele de pregatire ale CV-ului si a scrisorii de intentie pentru angajare.

In urma sesiunilor de informare si consiliere profesionala, grupul tinta participant a fost  indrumat catre programele de calificare din cadrul proiectului, iar m,area majoritate a ales meseria de Lucrator în cultura plantelor – agricultor. 

Sesiunile de informare si consiliere derulate in orasul Buhusi sunt organizate in cadrul proiectul “ŞANSA – Sprijin pentru autocunoaştere şi autodepăşire a situaţiei de vulnerabilitate”.

Obiectivul general al proiectului este facilitarea accesului la ocupare şi informare pentru 1140 de persoane din 3 regiuni: Bucureşti – Ilfov, Sud – Est şi Nord – Est, în vederea combaterii excluziunii sociale şi marginalizării persoanelor vulnerabile din cele 3 regiuni metionate.

In cadrul proiectului, 840 de persoane vor fi calificate in meserii precum: Lucrător în comerţ, Îngrijitoare Bătrâni la Domiciliu, Confenctioner asamblor articole textile, Tehnician Maseur,     Florar–decorator, Lucrător în cultura plantelor (agricultor), Ospătar (chelner), Lucrător instalator pentru construcţii, Frizer.

Proiectul este implementat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Secor 6 în parteneriat cu Asociaţia Four Change, SC Centrul de Consultanţă şi Studii Europene SRL, Fundaţia de Sprijin Comunitar Bacău.  


Calificarea in meseria de florar decorator, sanse crescute la angajare

foto icon pt articol-v2Miliarde de flori sunt achizitionate anual pentru diverse evenimente precum nunți, botezuri, petreceri personale, petreceri ale companiilor, evenimente ale unor institutii publice, conferinte, forumuri, reuniuni samd.

Cu o cerere din ce in ce mai mare pe piata aranjamentelor florare, oportunitatea calificarii in meseria de Florar decorator contribuie in mod real la cresterea sanselor de angajare pentru persoane vulnerabile aflate in cautarea unui loc de munca.

In acest context, proiectul „SANSA – Sprijin pentru autocunoastere si autodepasire a situatiei de vulnerabilitate” asigura oportunitati reale de calificare in meseria de florar decorator.

Astfel, in urma unui demers de lunga durata alcatuit din nu mai putin de 360 de ore de formare, 27 de persoane vulnerabile au obtinut in luna decembrie 2014 calificarea in meseria de Florar decorator in timp ce alte 28 de persoane beneficiaza in prezent de un nou curs cu acest profil derulat in cadrul proiectului.

Cursurile sunt organizate de Fundatia de Sprijin Comunitar si se adreseaza persoanelor vulnerabile aflate in cautarea unui loc de munca cum ar fi: persoane cu dizabilitati, persoane de etnie roma sau tineri cu varsta peste 18 ani si care au parasit sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului.

Ocupatia de florar decorator presupune cunoasterea tehnicilor de prelucrare a materialului vegetal si de utilizare a accesoriilor in aranjamente florale. In urma derularii cursului, participantii dobandesc cunostintele si abilitatile necesare pentru a putea recolta florile respectand stadiul de dezvoltare al acestora si conditiile optime de recoltare si, mai apoi, pentru a le putea asambla in diferite tipuri de aranjamente florare. De asemenea, afla cum se face sortarea materialului vegetal pe diferite categorii de calitate, cum se realizeaza depozitarea buchetelor si aranajamentelor florare in conditii optime si cum se face ingrijirea florilor in functie de scopul utilizarii acestora.

Pe langa oportunitatea reala pentru angajare pe care cursurile derulate in cadrul proiectului o o ofera beneficiarilor (Am lucrat in Italia pe un post de florar, mi-a placut si am nevoie de diploma pentru a putea profesa cu contract legal – Beneficiar curs), calificarea in meseria de Florar decorator deschide totodata sansele initierii unei mici afaceri in acest domeniu.


Provocări și soluții pentru angajarea persoanelor vulnerabile discutate la

Focus Grup SANSA Bacau 23 Iulie  2014

 

Experți din domeniul ocuparii și furnizării de servicii sociale și de ocupare adresate grupurilor vulnerabile s-au intalnit la Bacău în data de 23 Iulie la Focus Grupul organizat de catre Asociaţia Four Change în parteneriat Fundatia de Sprijin Comunitar Bacau în cadrul proiectului ŞANSA - Sprijin pentru autocunoaştere şi autodepăşire a situaţiei de vulnerabilitate”, ID 142962.

La întalnirea organizată la Centrul Comunitar Mozaic al Fundației de Sprjijin Comunitar Bacău și moderata de către Diana Chiriacescu au participat reprezentanți ai partenrilor din proiect, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacau, Serviciul de Asistență Socială (SPAS) al Primăriei Bacau, Asociația Trust Orfelinat Ungureni, SOS Satele Copiilor, angajatori, Penitenciarul de Minori și Tineri Bacau, Asociația Betania, Asociația Ovidiu Rom, Centrul Daniel si experți independenți care lucrează cu persoane aparținând grupurilor vulnerabile.

În cadrul întâlnirii au fost discutate aspecte legate de problemele și provocările angajării pe piața forței de muncă din regiunea Nord Est, intervenții de succes privind angajarea persoanelor vulnerabile, lecții învățate și soluții de viitor. Participanții la întâlnire au scos în evidență nevoia corelării și revizuirii cadrului legislativ din domeniul ocupării și asistenței sociale astfel încât acesta să încurajeze atât implicarea activă a angajatorilor cât și incluziunea în comunitate și pe piața forței de muncă a beneficiarilor.

 

Focus Grupul reprezintă prima etapă a studiului regional privind eficienţa măsurilor şi intervenţiilor din domeniul combaterii discriminării privind ocuparea grupurilor dezavantajate, cu precădere persoane cu dizabilităţi, persoane  de etnie romă, tineri care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecție a copilului în regiunile București Ilfov, Nord Est și Sud Est în cadrul proiectului ŞANSA – Sprijin pentru autocunoaştere şi autodepăşirea a situaţiei de vulnerabilitate.

 

Proiectul este implementat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Secor 6 în parteneriat cu Asociaţia Four Change, SC Centrul de Consultanţă şi Studii Europene SRL, Fundaţia de Sprijin Comunitar Bacău.


Contact:

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6,

Str. Cernişoara nr.38-40, sector 6,

Bucureşti, cod: 061019

Tel.: 021 745 72 37

Fax: 021 745 62 29

Comments